Niên khóa 1996

Đây là trang giới thiệu chung về niên khóa 1996.

Chi tiết về danh sách lớp, các hoạt động của niên khóa qua từng thời kỳ có thể xem qua sidebar phía bên phải của trang này.

Danh sách lớp

96Đ1 96Đ2 96Đ3 96Đ4 96Đ5 96Đ6

Hoạt động

Ảnh tập thể lớp 96D5