Danh sách Ban tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập khoa Điện – Trường đại học Bách khoa:

 

PGS.TS. Lê Tiến Dũng
Trưởng khoa
Giai đoạn 2019 - nay

TS. Trần Tấn Vinh
Nguyên Q. chủ nhiệm khoa
Giai đoạn 1999 - 2000

PGS.TS. Đinh Thành Việt
Nguyên Trưởng khoa
Giai đoạn 2009 - 2014

TS. Võ Quang Sơn
Phó Trưởng Khoa
Trưởng Bộ môn điện công nghiệp

ThS Nguyễn Văn Tấn
chủ tịch công đoàn khoa điện

TS. Nguyễn Hồ Sĩ Hùng
Phụ trách truyền thông khoa điện

Mời Thầy nguyễn ngân
nguyên chủ nhiệm khoa
Giai đoạn 1992 - 1996

gs.ts. lê kim hùng
nguyên chủ nhiệm khoa
Giai đoạn 2000 - 2004

pgs.ts. nguyễn hữu hiếu
nguyên trưởng khoa
Giai đoạn 2014 - 2019

ts. Trịnh Trung hiếu
Trưởng bộ môn
hệ thống điện

ts. nguyễn hồng việt phương
giáo vụ khoa điện

ts. Phạm Văn Kiên
Phụ trách
trung tâm nghiên cứu điện - điện tử

Mời GS.TS. Nguyễn Hồng Anh
Nguyên chủ nhiệm Khoa
Giai đoạn 1996 - 1999

PGS.TS. Đoàn Quang Vinh
Nguyên Trưởng Khoa
Giai đoạn 2004 - 2009

PGS.TS. lê đình dương
phó Trưởng Khoa
khoa điện

TS. Giáp Quang Huy
Trưởng bộ môn
Tự động hóa

TS. lê hồng lâm
Bí thư liên chi đoàn khoa điện

ThS. Đỗ Thị Thu Thảo
Thư ký khoa điện