Khoa Điện xin chân thành cám ơn các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, đóng góp cho các hoạt động tổ chức Kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa Điện và cho Quỹ Khuyến học của Khoa Điện như sau:

STT Họ và tên/Đơn vị Khóa/Lớp Chức vụ, Đơn vị công tác
1 Ông Trần Đình Nhân 81D Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
2 Ông Phạm Minh Rin 11D3
3 Ông Ngô Văn Sỹ 94D Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai
4 Ông Đặng Công Ngôn 76D Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn
5 Ông Ngô Đình Tài 96D4 Giám đốc Điện lực Chư Sê, Công ty Điện lực Gia Lai
6 Đội Robocon khoa Điện 2013 13D
7 Ông Lê Ngọc Hà 98D Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng điện Hà Lâm
8 Ông Bạch Hồng Sơn 25DDE Công ty truyền tải Điện 2
9 Tập thể lớp Cao học Tự động hóa K37 Kontum TDH.K37.CH.Kontum
10 Tổng công ty Điện lực Miền Trung
11 Nhóm cựu sinh viên khóa 94D tại Kontum 94D
12 Tập thể lớp 01D1 01D1
13 Tập thể lớp 88D1 88D1
14 Ông Nguyễn Văn Thường 96Đ3 Phòng Điều độ – Công ty điện lực Gia Lai
15 Ông Nguyễn Đức Sơn 04D4 Giám đốc Công ty CP Điện và Chiếu Sáng Phước Mỹ
16 Bà Lê Thị Phương Cẩm 96D1 Trưởng ban – Ban kế hoạch EVNCPC
17 Tập thể lớp 89D1 89D1
18 Tập thể lớp cao học KTĐ K33 và K34 Lâm Đồng
19 Tập thể lớp cao học KTĐ K36.ĐKT.KonTum
20 Cựu sinh viên khoa Điện tại tỉnh Phú Yên
21 Cựu sinh viên khoa Điện tại Truyền Tải Điện và Dịch vụ Kỹ thuật Lâm Đồng
22 Ông Trần Ngọc Thiên Nam 14DCLC
23 Ông Lê Tuấn Hộ 99D
24 Cựu sinh viên khoa Điện tại Công ty Điện lực Kontum
25 Công ty Điện lực Kontum
26 Ông Trương Ngọc Trọng Sở công thương tỉnh Quảng Ngãi
27 Ông Nguyễn Minh Thùy
28 Ông Dương Thành Tuấn và Võ Xuân Tiến
29 Ông Đoàn Yến
30 Ông Đỗ Văn Cần Cựu NCS TĐH
31 Ông Nguyễn Quốc Huy Truyền tải điện Kontum
32 Ông Trần Khương Non và Nguyễn Bá Dũng Lớp cao học Kỹ thuật điện K34 Quảng Ngãi Truyền tải điện Quảng Ngãi
33 Lớp Cao học Kỹ thuật điện K38 Đà Nẵng
34 Cựu sinh viên khoa Điện tại Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
35 Công ty CP Đầu tư Xây dựng CPA
36 Ông Nguyễn Bá Vinh
37 Ông Nguyễn Văn Tâm
38 Công ty Thuận An
39 Ban Quản lý Dự án các Công trình Điện Miền Trung
40 Cựu sinh viên, học viên cao học công tác tại Công ty Thủy điện Đồng Nai
41 Ông Tô Văn Tiến
42 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
43 Cựu sinh viên khoa Điện công tác tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
44 Tập thể lớp cao học K23 Mạng & Hệ thống điện
45 Lớp tại chức 34DPR
cựu sinh viên tại tỉnh Ninh Thuận
46 K36 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Đà Nẵng
47 25DQT
48 Đinh Ky Hung TBA 500KV Dốc Sỏi
49 Cựu Sinh viên khoa Điện công tác tại Công ty Truyền Tải Điện 2
50 Ông Nguyễn Phi Long 34D1PR
51 Ông Trình Như Hải 34D1PR
52 Công ty TNHH Văn Thanh
53 Ông Ngô Công Quang
54 Lớp 87D
55 Công ty CP Thủy điện Đa nhim – Hàm Thuận – Đa mi
56 19DLD
57 Cựu sinh viên khoa Điện tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng
58 Cựu sinh viên khoa Điện tại Công ty Truyền Tải Điện 2 – trao học bổng
59 Cựu sinh viên công tác tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi
60 Tập thể lớp cao học K34.KTĐ.ĐN2
61 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4
62 Cựu sinh viên khoa Điện công tác tại Công ty CP EVN Quốc tế
63 Cựu sinh viên khoa Điện công tác tại Truyền Tải Điện Gia Lai
64 Cựu sinh viên khoa Điện công tác tại Công ty điện lực Quảng Nam
65 Công ty Cổ phần Thủy điện Dakrosa
66 Ông Võ Văn Phương NCS K35
67 Công ty CP Thủy điện Miền Trung
68 Ông Trần Văn Đông K34, 96D2
69 Cựu sinh viên khoa Điện khóa 81D
70 Truyền tải điện 3 và cựu sinh viên tại Truyền tải điện 3
71 Ông Châu Ngọc Thanh
72 Cựu học viên K29.TĐH.ĐN
73 K37.TĐH
74 Cựu sinh viên khoa Điện công tác tại Công ty Thủy điện Buôn Kuốp
75 Công ty Truyền tải Điện 2
76 Công ty Cổ phần Thuỷ điện – Điện lực 3
77 Công ty CP Đầu tư Điện lực 3
78 Quách Phạm Cường 93D
79 Ông Đỗ Hùng Luân 76D
80 Ông Phạm Sỹ Hùng 81D
81 Ông Nguyễn Nam Giang 03DTD
82 Võ Khánh Thoại – Học viên TĐH 2008
83 Cựu sinh viên công tác tại Công ty Điện lực Quảng Bình
84 Cựu sinh viên công tác tại Công ty CP Thủy điện A Vương
85 Cựu sinh viên công tác tại Công ty CP Điện lực Khánh Hòa
86 Công ty TNHH MTV Xây lắp & Thương mại Hoàng Lê Phát
87 84D1
88 Cựu sinh viên công tác tại Công ty Điện lực Đak Nông
89 Công ty TNHH Gia Lực
90 Công ty CP Điện lực Khánh Hòa
91 Ban Quản lý Dự án Lưới Điện Miền Trung
92 Lớp 98D4
93 Lớp cao học kỹ thuật điện K41
94 Cựu sinh viên, học viên cao học khoa Điện công tác tại Công ty Điện lực Gia Lai
95 Cựu sinh viên khoa Điện công tác tại Truyền Tải Điện Dak Nông
96 Lớp cao học Mạng và Hệ thống điện khóa 2005
97 Lớp cao học K29.TDH.Dak Lak
98 Lớp 01DHT
99 Trần Bảo Quốc
100 lớp 05D2
101 Hoàng Anh Tuấn
102 Công ty TNHH Phú Mỹ Lợi
103 Cựu sinh viên công tác tại Ban Quản lý Dự án Điện nông thôn miền Trung
104 Công ty Thủy điện Quảng Trị
105 Cựu sinh viên khoa Điện công tác tại Công ty Thủy điện Quảng Trị
106 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt Nam (Vietech)
107 Huỳnh Thảo Nguyên Cựu học viên cao học Khóa K25, cựu sinh viên khoa Điện khóa 00D
108 K41.TĐH.ĐN
109 Nguyễn Văn Tuấn 08D
110 Công ty CP Chiếu sáng Công cộng Đà Nẵng
111 Lớp cao học K33 Nha Trang
112 Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật 2 và cựu sinh viên tại Trung tâm
113 Khoa Cơ khí – Trường đại học Bách khoa
114 Khoa XDDD và CN – Trường đại học Bách khoa
115 Cựu sinh viên khoa Điện công tác tại Công ty Thủy điện Ialy
116 Công ty CP Xây lắp điện Quảng Nam
117 Cựu sinh viên khóa 93D 93D
118 Ban Quản lý đầu tư – Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
119 Cựu sinh viên công tác tại Công ty Điện lực Đăk Lắk
120 Phòng CTSV – Trường đại học Bách khoa
121 Khoa Hóa – Trường đại học Bách khoa
122 Ông Nguyễn Thành Phó tổng giám đốc – Tổng công ty Điện lực miền Trung
123 Cựu sinh viên công tác tại Công ty Thủy điện Sông Bung
124 Khoa Xây dựng Công trình thủy
125 90D1
126 99D4
127 Cựu sinh viên  công tác tại Công ty Tư vấn điện miền Trung
128 Công ty TNHH T10
129 Cựu sinh viên công tác tại Công ty Thủy điện Trị An
130 Nguyễn Phi Lộc
131 Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung
132 Trần Cao Co
133 Nguyễn Ngọc Dĩnh
134 Hồ Văn Học 96D4
135 khóa 98D
136 Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung
137 Lê Hữu Hùng 85D
138 Trần Kim Quyên Cựu Nghiên cứu sinh Khoa Điện
139 Lớp cao học Tự động hóa K25
140 Đỗ Hoàng Ngân Mi và Phạm Duy Dưởng Cựu Nghiên cứu sinh Khoa Điện K35
141 Khoa Quản lý dự án
142 Khoa CKGT
143 Cựu sinh viên công tác tại Công ty Thủy điện Ialy
144 Công ty PT Thủy điện Sesan
145 Cựu sinh viên công tác tại Công ty Điện lực Quảng Trị
146 Khoa Điện – Điện tử Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế
147 Công ty Thủy điện An Khê Ka Nak
148 11D
149 91D
150 03D
151 Công ty Novas
152 05DLT
153 13D
154 Cựu sinh viên công tác tại Hòa Phát Dung Quất
155 Lữ Đình Thái 02D2
156 Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
157 Công ty TNHH Premo Việt Nam
158 Khoa Nhiệt – Điện lạnh


(Danh sách cập nhật đến ngày 17/11/2020)