Danh sách lớp TCĐ1:

Nguyễn Thị Chinh Nguyễn Chí Chu
Hưu trí
Hưu trí
Hà Văn Cúc

Công ty Điện Lực Thừa Thiên-Huế

Trần Quang Dọi
Trưởng phòng Kỹ thuật
Chi nhánh điện cao thế Quảng Bình
Nguyễn Văn Đăng Hoàng Trọng Giang
Phó Ban
BQLCTNhà Thi Đấu N.T.Phương
Huỳnh Trung Hiếu
Giám Đốc
Công ty Điện Lực Kon Tum
Nguyễn Ngọc Nghi
Hưu trí
Hưu trí
Đặng Đình Ngoạn

Hưu trí

Chu Ngọc Nhi
Tr. Phòng Giáo Vụ
Trường Không Quân Nha Trang
Trần Thanh Nhiệm

Đã mất

Phạm Văn Nhĩ
Phòng An Ninh- KTế
Sở Công An QN-ĐN
Nguyễn Tấn Tài
P. Phòng kế họach
Công ty Điện Lực Khánh Hòa
Nguyễn Trị Thức
Tr. Phòng Giáo Vụ
Trường Công Nhân Đường Sắt ĐN
Nguyễn Quang Vinh
Kế Toán Trưởng
XN Vật Tư Vận Tải — CTĐL 3
Ngô Văn Yên
Đoàn 470
Tổng Công Ty X.Dựng Trường Sơn