Danh sách lớp KT điện K34 Lâm Đồng:

Lê Trung Thanh Đỗ Phi Hùng Nguyễn Hữu Kính
Phạm Hồng Chương Hồ Sỉ Hưng