Danh sách lớp K36 Kon Tum:

Lê Đình Giáp Lê Xuân Hậu Lê Quang Khánh
Phùng Duy Khương Hồ Nguyễn Văn Minh Thái Trường Sơn
Phạm Thanh Tánh Nguyễn Thiện Trí Lê Văn Vũ
Đặng Ca Xy