Danh sách lớp HTĐ K25:

Lê Tuấn Anh

Công ty Truyền tải điện 2-Truyền tải điện Quảng Nam

Trưởng truyền tải

Trần Quốc Bảo

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa-Khoa Điện – Điện tử

Huỳnh Nhật Huy

Công ty Thủy điện Sông Bung-Phòng kỹ thuật – An toàn

Phụ trách phòng

Lê Hà Anh Huy

Trường ĐH Duy Tân – Đà Nẵng-Phòng kỹ thuật

Huỳnh Thảo Nguyên

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng-Phòng kinh doanh   Chuyên viên

Nguyễn Lương Quý

Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng TP Đà Nẵng

Phạm Viết Sĩ

Công ty Thủy điện sông Tranh-Phân xưởng vận hành

Trần Huy Sơn

Công ty Truyền tải điện 2-Phòng kế hoạch

Chuyên viên

Võ Văn Tâm

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị-T.Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn ĐLChất lượng

Võ Trọng Bảo Tín

Trường Cao đẳng điện lực miền Trung-Khoa điện

Nguyễn Hoàng Tín

Công ty Điện lực Quảng Ngãi-Phòng kỹ thuật

Phó phòng

Nguyễn Song Toàn
Trần Hữu Truyền

Công ty CP Thủy điện A Vương-T.tâm bảo trì thủy điện và dịch vụ điện lực

Chuyên viên

Hồ Hy Vinh

Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện MT-Phòng Tự động hóa

Trưởng phòng

Trần Anh Vũ

Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện MT-Phòng Kế hoạch – Vật tư

Chuyên viên