Danh sách lớp CT3-2:

Đoàn Văn Ba
Tr.P Kỹ Thuật
Cty ỨD KHKT và CGCN ĐN
Phan Công Bình
Tr. Ban QHCĐ
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung
Nguyễn Chánh

Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung

Nguyễn Xuân Cương
P. Ban Kế hoạch
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung
Đặng Tiến Dũng
P.Giám Đốc
Công ty Điện Lực Quảng Bình
Hồ Anh Dũng

Tổng Công Ty Công ty Điện Lực VN

Trần Thành Dũng
P.QĐ PX Cơ Vận
XN Vật Tư Vận Tải — CTĐL 3
Hồ Minh Đức
Phó Giám đốc
Công ty Điện Lực Daklak
Lê Công Giáo
Phòng Kỹ Thuật
XN Vật Tư Vận Tải — CTĐL 3
Nguyễn Thanh Hà
PX Phát
Công ty Điện Lực Bình Định
Nguyễn Văn Hạnh
Phó Giám đốc
Công ty Điện Lực Kon Tum
Lê Tự Hiệp

Đã mất

Trần Hưng
KSV
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Trần Phước Hỷ
Tr.Phòng Vật Tư
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Nguyễn Ngọc Linh
KTV Phân Xưởng Điện
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Phan Lực

Công ty Điện Lực Gia Lai

Văn Min
P. Q.Đốc Px Cơ Khí
Công ty CP Cơ Điện Miền Trung
Lê Thanh Minh
Giám Đốc
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Nguyễn Trọng Minh

Công ty Điện Lực Gia Lai

Nguyễn Văn Phụng
Trưởng phòng Vật tư
Công ty Điện Lực Dak Lak
Lê Văn Quỳnh

Xưởng Thái Dương

Nguyễn Thanh Tâm
Kỹ Thuật
Công ty Điện Lực Bình Định
Lưu Văn Tân
Phòng Kỹ Thuật
Công ty Điện Lực Bình Định
Ngô Công Thành
Tr. Ban KTAT
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung
Mai Thân
PX Phát
Công ty Điện Lực Bình Định
Nguyễn Đức Thắng
Ban An Toàn
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Nguyễn Đạt Thắng
P.Phòng Kỹ Thuật
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Vũ Đức Thìn
Trưởng ban
BQL dự án thủy điện Sơn La
Trịnh Minh Tuấn
Tr. Ban Thanh Tra A.T
Công Ty Truyền Tải Điện 2