Danh sách lớp CT3-1:

Trần Tuấn Bảo
Phó P. Kỹ Thuật
Công ty Điện Lực Phú Yên
Nguyễn Ngọc Bình
Phó P. Kỹ Thuật
Công ty Điện Lực Quảng Trị
Trần Minh Chiến
Phòng Kỹ Thuật
Công ty Điện Lực Quảng Ngãi
Hồ Văn Chương
Thuỷ Điện Draylinh
Công ty Điện Lực Daklak
Đinh Văn Dũng

Nghỉ hưu

Bùi Khắc Dũng
Giám đốc Điện lực Cư Kuin
Công ty Điện Lực Daklak
Nguyễn Xuân Dũng
Giám Đốc
Công ty Lưới điện cao thế miền Trung
Nguyễn Thái Dương
Tr.CNhánh Nam
Công ty Điện Lực Thừa Thiên-Huế
Nguyễn Văn Đức
Phòng Kỹ Thuật
Công ty Điện Lực Quảng Ngãi
Ngô Việt Hải
Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Cơ Điện Miền Trung
Nguyễn Thành Hải
Phòng Đối Ngoại
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung
Võ Hoà
Tr. Ban VT&CNTT
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung
Trương Vĩnh Hưng
P. Ban QHQT
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung
Lê Văn Khoa
Tr.Phòng Đào Tạo
Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung
Nguyễn Văn Khoa
Phó Giám đốc Trung tâm Viễn thông
Công ty Điện Lực Daklak
Nguyễn Văn Khoái

Đã mất

Trần Ninh

Công ty Điện Lực Gia Lai

Đỗ Đăng Quang
Tr.Phòng Kỹ Thuật
Công ty Điện Lực Quảng Bình
Lâm Quang Soạn
Giám đốc
Điện lực TP Quảng Ngãi – Công ty Điện lực Quảng Ngãi
Đinh Quang Thaí
Tr.Truyền Tải QN-ĐN
Công Ty Truyền Tải Điện 2
Trần Đức Thái
P.Phòng Vật Tư
Công ty Điện Lực Bình Định
Đào Xuân Thuận
P. Giám đốc
Điện Lưc Đà Nẵng
Nguyễn Minh Tiến

Nghỉ hưu

Trần Xuân Toàn
Tổ Trưởng Điện N.Thôn
Công ty Điện Lực Bình Định
Nguyễn Minh Tuấn
P. Giám đốc
Công ty Điện Lực Quảng Nam
Trần Ngọc Tuấn

Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng

Nguyễn Anh Tuyên
Trưởng Phòng HCTH
Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung
Nguyễn Ngọc Vĩnh

Công Ty Dệt Hoà Thọ Đà Nẵng