Danh sách lớp 92ĐMS:

Nguyễn Tuấn Anh

NM TĐ Vĩnh Sơn – Sông Hinh

Hồ Văn Cam Lê Văn Chính
Nguyễn Có
Nhân viên
Công ty Điện Lực Phú Yên
Đoàn Hồng Cường Tăng Văn Dũng
Võ Quốc Dũng Nguyễn Phước Duy Võ Hoàng Đạt

NM TĐ Vĩnh Sơn – Sông Hinh

Đoàn Hoàng Giang Trần Phước Hiền Bùi Ngọc Hùng

Công ty Điện Lực Phú Yên

Nguyễn Viết Hùng Phạm Đình Hùng Trần Văn Huynh
Kiểm tra viên
Công ty Điện Lực Phú Yên
Trần Như Khải
Kỹ Thuật Viên
Xí Nghiệp Cơ Điện -CTĐL 3
Nguyễn Thành Khánh Phan Thanh Khiết
Nguyễn Anh Khôi Trần Đình Lập
Nhân viên
Trạm biến áp 500 KV Pleiku
Nguyễn Gia Long

NM TĐ Vĩnh Sơn – Sông Hinh

Ngô Đăng Lưu

NM TĐ Vĩnh Sơn – Sông Hinh

Nguyễn Anh Minh Nguyễn Trúc Nghĩa
Trần Văn Nhã Phạm Thế Pháp
Cán bộ Kỹ Thuật
Công ty Điện Lực Phú Yên
Nguyễn Văn Phụng
Dương Văn Phú Trần Đình Quốc Mai Xuân Sơn
Nguyễn Quý Thạnh

Cty KD sản phẩm khí-Dầu khí VT

Đặng Văn Thọ Diệp Văn Thức
Tăng Văn Tịnh Nguyễn Văn Trí

NM TĐ Vĩnh Sơn – Sông Hinh

Trần Đức Tuệ
Kỹ Thuật Viên
Công ty Điện Lực Phú Yên
Trần Văn Tú Trịnh Sỹ Văn Dương Minh Vinh
Cán bộ Kỹ Thuật
Công ty Điện Lực Phú Yên