Danh sách lớp 30DH2:

Dương Văn Thanh Đỗ Hữu Ngọc Phạm Phước Th? Nhân
Trương Văn Nhật Đào Quang Phụng Mộng Huy Quang
Trần Đức Văn Lê Việt Thảo Đoàn Văn Mạnh
Nguyễn Đại Thiện Hoàng Văn Thoại Trần Công Thuật
Nguyễn Văn Ti?n V? Trọng Anh Tuấn Võ Hồng Tuấn
Phan Nhất Tâm Nguyễn Văn Hoàn Phạm Thiên Ân
Thái Cường Lê Quý Dũng Nguyễn Công Dũng
Lê Đức Minh Hải Nguyễn Sỹ Hùng Nguyễn Thanh Nam
Vũ Thành Hưng Đặng Ngọc Minh Trần Nhơn Huy
Nguyễn Đức Khánh Bùi Khắc Khoai Nguyễn Duy Lâm
Hồ Vinh Lộc Trần Đình Chinh Nguyễn Hồng Hiền
Nguyễn Chiến Đài Nguyễn Văn Thiệp Nguyễn Thanh Nga
Huỳnh Thanh Nghĩa Hoàng Việt Phong Nguyễn Bảo Quốc
Lê Trọng Phước Sơn Nguyễn Tiến Nam Hà Văn Thạnh
Lê Văn Quang Nguyễn Văn Thể Nguyễn Văn Thoa
Phan Thị Vận Trần Văn Viễn Trần Quốc Luận
Hồ Bảo Tân Phạm Văn Khánh Nguyễn Phước Ân Lai
Trần Văn Kỳ Nguyễn Tấn Quý Phạm Hồng Khánh
Nguyễn Quang Đông Nguyễn Quốc Huy Triệu Quốc Hoài
La Xuân Hiệp Lê Văn Đường Phan Hoàng Hà
Thái Doãn Giáp Trương Hoàng Dũng Trương Công Chung
Hồ Văn Chương Nguyễn Anh Hùng Nguyễn Hoài Khanh