Danh sách lớp 28DGL:

Trần Văn Bằng Trần Thái Bình Cao Lai Chính
Nguyễn Khoa Phi Dũng Thái Văn Dũng Nguyễn Đình Hà
Nguyễn Gia Hiệp Châu Bá Hiếu Đỗ Đức Hoài
Trần Xuân Hồng Đỗ Mạnh Hùng
Nhân viên trực trạm
Trạm biến áp 500KV Pleiku
Phạm Hoàng Hùng
Trần Đình Hưng Trương Ngọc Huy Nguyễn Hoàng Khải
Nguyễn Phi Khánh Trần Văn Lai Mai Đình Linh
Trịnh Xuân Mạnh Nguyễn Bảo Ngọc Phạm Hùng Nguyên
Nguyễn Văn Phong Phạm Tấn Phú Nguyễn Đình Phương
Trần Quốc Thanh Phạm Đình Thành Lê Văn Thể
Nguyễn Văn Thuỷ Hoàng Văn Tiến Phạm Ngọc Tiệp
Doãn Văn Toản Nguyễn Ngọc Trung Đỗ Quang Tuấn
Đặng Nhựt Tuyến Nguyễn Duy Vinh Huỳnh Thế Vỹ
Nguyễn Đức Bình Vũ Văn Chuyện Trần Ngọc Đoàn
Nguyễn Thế Điền Dũng Đỗ Tiến Dũng Lê Đình Hiền
Trần Quốc Hiệp Nguyễn Văn Học Hoàng Tấn Hùng
Lê Thị Thu Hường Nguyễn Duy Huynh Phạm Đình Khánh
Nguyễn Như Khiên Nguyễn Trung Kiên Trương Văn Lực
Vũ Tiến Nam Đặng Đình Nghĩa Siu Cao Nguyên
Lữ Nguyễn Đình Phong Phan Đình Phục
Cán bộ kỹ thuật
Ban quản lý các dự án ĐT-XD huyện Chư Prông-Gia Lai
Phạm Hoài Quốc
Hoa Xuân Sơn Từ Đình Tâm Trương Đình Thắng
Nguyễn Chí Thành Lương Duy Thuận Nguyễn Xuân Tiến
Võ Văn Tỉnh Nguyễn Văn Trụ Trần Anh Tú
Trần Thanh Tuấn Phạm Minh Tuấn Hồ Khắc Tuấn
Hoàng Văn Xuân