Danh sách lớp 26DPR:

Lê Huỳnh Vũ Đông Nguyễn Tấn Chương Vũ Quang Dũng
Lê Quốc Duy Nguyễn Hữu Phước Hải Hồ Văn Hảo
Đỗ Đức Hoàng Trần Thị Khánh Hoàng Nguyễn Ngọc Hoá

Công ty Điện Lực Ninh Thuận

Hồ Hoàng Huy Nguyễn Chấn Huy Trương Quang Huy
Võ Văn Khoa Trần Nam Nghĩa Nguyễn Sĩ Nguyên
Trần Hồng Phong Nguyễn Như Quang Nguyễn Quốc Quyền
Nguyễn Đức Thuyết Nguyễn Hữu Tiên Huỳnh Lâm Tiền
Nguyễn Văn Toàn
Tổ trưởng chuyên môn cơ điện
Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Phan Rang Ninh Thuận
Nguyễn Vũ Thị Thiên Trang Trần Văn Trí
Phạm Đăng Tuyên Trần Quang Tín Thái Văn Việt
Nguyễn Đức Vỹ