Danh sách lớp 22DQN:

Nguyễn Ngọc Anh Đặng Quốc Bảo Nguyễn Biên
Lê Huy Bình Nguyễn Tấn Bình Nguyễn Thái Bình
Phạm Đăng Châu Nguyễn Văn Chí Phạm Bảo Cường
Phạm Văn Đàng Lê Thành Danh Nguyễn Dư
NVVH trạm Dốc Sỏi
Công ty Điện Lực Quảng Ngãi
Huỳnh Chí Dũng Nguyễn Văn Dũng Phạm Quốc Dũng
Trình Công Đường Lê Minh Đức Em Đặng Hồng Giang
Đặng Hữu Hà Nguyễn Hà Bùi Tấn Hải
Huỳnh Ngọc Hiền Nguyễn Tấn Khanh Nguyễn Sơn Lanh
Trần Mạnh Phách Nguyễn Thanh Phong Bùi Thanh Phương
Phạm Ngọc Vũ Quỳnh Phan Văn Sinh Lê Đức Thái Sơn
Huỳnh Đăng Sum Võ Văn Tâm Trương Thanh Thám
Lê Cao Thắng Nguyễn Văn Thanh Bùi Thượng Văn Thịnh
Nguyễn Tấn Thịnh Nguyễn Hữu Thọ Phạm Hữu Thuận
Phùng Minh Triết Huỳnh Minh Trúc Phạm Thành Trung
Huỳnh Minh Tú
Phó Giám đốc
Công ty TNHH một thành viên Phương Đông
Trương Tuấn Tú Huỳnh Minh Tùng
Phạm Hồng Tuyến Nguyễn Minh Viên Đào Anh Vũ