Danh sách lớp 75Đ:

LỚP 14TDHCLC
Nguyễn Khánh Trình Bùi Lê Đạt Nguyễn Ngọc Hoàn
Bùi Quang Huy Lê Đức Anh Nguyễn Trí Đạt
Ngô Thị Bích Hằng Trần Thanh Hiếu Nguyễn Thái Hoàng
Nguyễn Văn Mẫn Tạ Sinh Phúc Nguyễn Thiện Phước
Huỳnh Ngọc Tân Phạm Hữu Thành Huỳnh Văn Tiến
Trần Văn Phú Đoàn Ngọc Thanh