Danh sách lớp 14Đ3:

LỚP 14D3
Lê Viết Thành Nhân Lê Công Tuấn Phong Châu Ngọc Quý
Phan Thanh Sơn Nguyễn Quang Thế Hồ Anh Dương
Lê Duy Nguyễn Ngọc Hải Trần Đinh Hậu
Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Hương Hoàn Nguyễn Viết Hoàng
Hoàng Nhật Hùng Nguyễn Văn Hùng Hoàng Thái Hưng
Văn Bá Huy Lê Hồng Khanh Nguyễn Lên
Võ Minh Long Nguyễn Cữu Nhị Nguyễn Huy Phú
Dương Ngọc Phúc Nguyễn Hoàng Phương Vũ Đăng Trường An
Bùi Văn Bắc Dương Ngọc Quốc Võ Tiến Sinh
Trương Khắc Tài Đoàn Quang Tân Nguyễn Nhật Cường
Nguyễn Thành Đạt Đinh Văn Đức Trương Thành Đức
Trần Hải Tây Hồ Nhật Thành Dương Hiển Thao
Võ Thôn Võ Tiến Trần Lê Toàn
Võ Văn Toàn Hồ Quang Triệu Nguyễn Thanh Trung
Võ Thành Trung Lê Anh Tuấn Đỗ Văn Tùng
Lê Tuấn Vũ Trương Văn Vũ