Danh sách lớp 76:

Trần Văn An
Đội trưởng
Đội điều độ Công ty Truyền tải Điện 3
Nguyễn Hữu Ba
Phó Giám đốc
Công Ty Cấp Nước Đ.Nẵng
Võ Thị Ba
Nguyễn Văn Châu
Tr.P Kỹ Thuật
Công ty Thủy Điện  Trị An
Đỗ Đức Chi
Phó Giám đốc
Viện Tai Mũi Họng Trung Ương
Trần Đình Chiến

Nghỉ hưu

Quách Công Chính

Nghỉ hưu

Trương Văn Cường
Giám Đốc
Điện lực Bồng Sơn – Công ty Điện Lực Bình Định
Nguyễn Dũng
Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam
Trần Hùng Dũng

Xí nghiệp dầu máy Đà Nẵng

Phạm Dương

Nghỉ hưu

Đặng Công Gạt

Nghỉ hưu

Nguyễn Phú Hải
Sư trưởng
Sư đoàn 2
Trần Phi Hải

Công ty Dược TW25 Tp HCM

Đỗ Xuân Hiệp

Công ty DV CN Hàng Hải Quy Nhơn

Trần Đình Hiệp

Đã mất

Lê Thị Hồng Hoa

Nghỉ hưu

Tạ Thị Thuý Hoa

Nghỉ hưu

Lưu Vạn Hoàng

Trung tâm thông tin Tín hiệu Đường sắt 2 ĐN

Cao Văn Hùng
Trưởng phòng
Công ty Xây lắp và Công nghiệp tàu thủy Miền Trung
Lương Văn Hương

Nghỉ hưu

Lê Công Kiên
Trạm trưởng
Trạm bơm Thanh Liêm, Hà Nam
Huỳnh Văn Khai

Đã mất

Nguyễn Thị Loan

TCT CP Hảo Minh

Đỗ Hùng Luân

Nghỉ hưu

Nguyễn Hữu Lương
Trưởng phòng
Công ty Thí Nghiệm Điện Miền Trung
Phạm Ngọc Lương
Nguyễn Khoa Lộc

Công ty Dược phẩm TT Huế

Vũ Văn Mạnh

CTY CP ĐT XD VÀ KD NHÀ SÀI GÒN- XN2
Nguyễn Hữu Nam
Phó Giám đốc
Đặng Công Ngôn
Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Sài Gòn TECHGEL
Phạm Hoàng Oanh

Bảo hiểm VN tại Tp HCM

Trần Hoà Phong
Giám Đốc
Công ty TNHH Hòa Phong
Ngô Văn Phúc Nguyễn Kim Phúc
Giám Đốc
Nhà máy thủy điện Trị An
Nguyễn Văn Phục
Giám Đốc
CTy Điện Máy và Kỹ thuật Công nghệ
Trần Ngọc Phương Huỳnh Trung Quang
Tổng Giám Đốc
Công ty CP Thép Đà Nẵng
Thái Sơn

Đã mất

Trần Kỳ Sơn

Nghỉ hưu

Nguyễn Văn Tài
Đã mất
Phạm Tài
Nguyễn Hữu Tá Nguyễn Trung Thành

Công ty Vận tải biển Sài Gòn

Nguyễn Thị Thao Thao
Kỹ sư thiết kế
Công ty ALSTOM Việt Nam
Lê Viết Thảo Huỳnh Đắc Thắng
Phó Vụ Trưởng
Vụ Kế hoạch Đầu tư- Bộ Công Thương
Phan Tích Thiên
Lê Đức Thịnh
Giám đốc
Chi nhánh Công ty CP HC và vật tư KHKT ĐN
Trần Đoàn Thịnh

Nghỉ hưu

Ngô Tấn Thọ
Nguyễn Hữu Thuần

Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Đăng Tiến

Đã mất

Trần Đình Tiến
Trưởng truyền tải điện Ninh Thuận – Cam Ranh
Truyền tải điện Cam Ranh – Nha Trang
Hồ Đức Trí Trần Quang Tuấn
Giám Đốc
Công ty Xây lắp và Công nghiệp tàu thủy Miền Trung
Nguyễn Đức Tuyến
Phó Chánh Thanh tra
Sở công thương Đà nẵng
Nguyễn Văn Tư

Nghỉ hưu

Trần Văn Tư

Phân viện Bảo hộ Lao động HCM

Nguyễn Thị Hồng Vân

Nghỉ hưu

Phùng Tấn Viết
PHÓ CHỦ TỊCH
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Đàm Quang Vinh

Công Ty Truyền Tải Điện 2

Lê Chí Vinh

Đã mất

Nguyễn Đỗ Vũ Phạm Văn Xuân