Danh sách lớp 05ĐLT:

LỚP 05ĐLT
Thái Thị Hoàng Anh Võ Tuấn Anh Trần Văn Cầm
Nguyễn Minh Chính Nguyễn Dân Dương Dũng
Nguyễn Đình Dũng Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thanh Đạt
Nguyễn Minh Đức Trần Văn Đức Trần Thị Thái Giang
Nguyễn Hồng Hà Mai Nguyên Hạnh Nguyễn Duy Hiếu
Nguyễn Thanh Hiếu                Trực Chính CNĐ CAO THẾ QUẢNG TRỊ Trần Trọng Hiếu Nguyễn Nhất Thi Họa       Cán bộ Ban QLDA Thuỷ điện Trung Sơn
Võ Sỹ Hùng Hoàng Công Nguyên Lam                          Kỹ thuật viên Yonezawa Việt Nam Hà Ngọc Linh
Nguyễn Quang Linh Ngô Định Lý     Chuyên viên phòng Kế Hoạch – QLXD Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa Bùi Văn Mai
Trần Phước Ngọc Phan Ngọc Như Chuyên Viên – Phòng QLCT Ban QLDA lưới Điện Miền Trung Trần Thanh Phú
Đoàn Vũ Phúc Nguyễn Thanh Phúc Lê Thanh Quang
Đặng Quý Trần Văn Sanh Nguyễn Đình Tâm
Nguyễn Viết Thanh Phan Trường Thành Đinh Văn Thạnh
Lê Văn Thạnh Văn Quốc Thắng Vũ Minh Thắng
Huỳnh Phan Hoàng Nhật Thiên Đặng Phước Thiện Nguyễn Ngọc Thiện
Nguyễn Tiến Thịnh Xa Văn Thông Võ Thị Thu
Ngô Hải Triều Huỳnh Công Trí Nguyễn Chí Trí
Nguyễn Thanh Tuấn Bùi Thanh Tùng Trần Quốc Việt
Võ Văn Vinh Hồ Thăng Vũ