Niên khóa 1975

Đây là trang giới thiệu chung về niên khóa 1975.

Chi tiết về danh sách lớp, các hoạt động của niên khóa qua từng thời kỳ có thể xem qua sidebar phía bên phải của trang này.

Một số hình ảnh qua các giai đoạn của lớp 75Đ:

Tập thể lớp 75Đ những ngày đầu

 

Họp mặt năm 2007

Gặp mặt tại Hội An

 

Danh sách lớp

75Đ

Hoạt động

kỷ niệm 30 năm vào trường