Niên khóa 1998

Đây là trang giới thiệu chung về niên khóa 1998.

Chi tiết về danh sách lớp, các hoạt động của niên khóa qua từng thời kỳ có thể xem qua sidebar phía bên phải của trang này.

Các hoạt động của khóa 98Đ hướng về kỷ niệm 45 năm Khoa Điện Thành lập và Phát triểnhttps://khoadiendut.edu.vn/cac-hoat-dong-cua-khoa-98d-huong-ve-ky-niem-45-nam-khoa-dien-thanh-lap-va-phat-trien.html

Tri ân Thầy Cô