Niên khóa 1987

Đây là trang giới thiệu chung về niên khóa 1987.

Chi tiết về danh sách lớp, các hoạt động của niên khóa qua từng thời kỳ có thể xem qua sidebar phía bên phải của trang này.

Danh sách lớp

87D 87FD

Hoạt động

Hoạt động 01 Hoạt động 02 Hoạt động 03 Hoạt động 04