Danh sách lớp TĐH K24:

Nguyễn Thị Lan Anh
Trường THPT Cao Thắng – Tp Huế
Huỳnh Văn Minh
Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng
Huỳnh Văn Thủy
Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam
Huỳnh Đức Hòa
Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam
Dương Tấn Quốc
Trường đại học Duy Tân
Vũ Bảo Toàn
Công ty TNHH 1TV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn
Phan Việt Hùng
Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng
Lê Phước Sinh Võ Anh Tuấn
Công ty bia Quảng Trị
Nguyễn Hữu Khánh
Trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc nội trú Tây Nguyên
Phạm Tuấn Sơn
Công ty Tân cảng Sài Gòn