Danh sách lớp TĐH K36DN:

Phan Thị Thanh Vân
Trường CĐ Nghề số 5 – BQP
Lê Thị Thanh Thúy
Trường CĐ Nghề số 5 – BQP
Nguyễn Thị Thắm
Trường CĐ Nghề số 5 – BQP
Trần Tiến Trường
Công ty CP Tự động hóa Trường An Việt
Huỳnh Bá Tấn Nguyễn Nam Phong
Trường ĐHXDMT – Phân hiệu Đà Nẵng
Mai Tiến Sỹ
Trường ĐHXDMT – Phân hiệu Đà Nẵng
Nguyễn Như Thắng
Trường ĐHXDMT – Phân hiệu Đà Nẵng
Phan Văn Thắng
Công ty Sông Thu
Võ Đình Lưu
Trường CĐ Nghề số 5 – BQP
Đồng Phước Tùng Linh Lê Quốc Thịnh
Công ty Điện chiếu sáng Đà Nẵng
Trần Văn Hoàn Nguyễn Thế  Khánh
Bệnh viên Quân Y 117
Nguyễn Văn Nam
Trường ĐHSPKT – ĐHĐN