Danh sách lớp TDH K34 Quảng Ngãi:

Nguyễn Huỳnh Bảo Phan Ngọc Bảo Phan Văn Cẩn
Nguyễn Văn Cường Lê Văn Danh Nguyễn Nam Dương
Mai Văn Dương Võ Tấn Duy Võ Văn Hải
Ngô Hồng Hân Đoàn Nguyễn Quốc Hùng Nguyễn Đắc Huyên
Nguyễn Thị Y Lan Phạm Kim Long Nguyễn Văn Luận
Đoàn Ngọc Nhựt Tạ Thành Việt phương Đoàn Ngọc Quang
Trần Tiến Sỹ Đặng Thanh Thư Phạm Khắc trung
Phan Anh Tuấn