Danh sách lớp TĐH K23:

Nguyễn Văn Trường

Công ty Cổ phần Dược Danapha

Trương Quốc Anh

Điện lực Đà Nẵng

Đặng Thị Kim Thu

Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng

Trần Hồ Nguyên

Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Phạm Văn  Sỹ

Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Văn Công Thịnh

Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng

Hoàng Nguyên Thảo

Công ty TTTI

Đặng Ngọc Vĩnh

Trường Cao đẳng Nghề Cơ Giới

Nguyễn Trường Tân

Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông Vận tải Quảng Ngãi

Phạm Văn Dũng

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Trần Duy Thái

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Hoàng Trọng Đức

Đại học Sư phạm Huế

Vũ Đức Duy

Tổng công ty cảng hàng không Miền Trung

Lê Thị Thanh Nga

Trường Đại học Đông Á – Đà Nẵng

Lê Bảo Chung

Công ty Cổ phần Dược Danapha

Phan Tuấn Anh