Danh sách lớp TĐH K22:

Phan Ngọc Bảo Cao Thị Thanh Bình Nguyễn Đức Vũ
Trần Hưng Thư Nguyễn Văn Thụ Trần Minh Nhựt
Bùi Thanh Tân Cao Thị Mỹ Lệ Trương Vĩnh Tuấn
Ngô Thị Kim Chung Lê Viết Vĩnh Nguyễn Minh Hùng
Hà Nguyên Hoàng Lê Thị Thu Uyên Trần Lê Vinh
Võ Công Toàn Nguyễn Anh Tuấn