Danh sách lớp TĐH K21:

Nguyễn Quang Chung Nguyễn Viết Điện Nguyễn Đình Hùng
Phạm Thị Lành Nguyễn Hữu Nguyên Đoàn Thanh Nhân
Nguyễn Hồng Phúc Phạm Duy Phương Nguyễn Thị Thanh Tâm
Võ Anh Tuấn Trần Ngọc Viên Đoàn Thế Vinh