Danh sách lớp TĐH K2008:

Nguyễn Thế Anh Phạm Anh Cường Nguyễn Thị Mỹ Dung
Lê Đình Hiếu Ông Hoàng Ngọc Hưng Võ Minh Huy
Ngô Quang Huy Trần Trọng Kiệm Nguyễn Hoàng Xuân Lợi
Ngô Hồng Quân Lê Phượng Quyên Lê Ngọc Thành
Nguyễn Thị Minh Thi Trần Ngọc Thìn Võ Khánh Thoại
Huỳnh Ngọc Thuận Nguyễn Thị Trung Tín Trần Đình Tuyên
Nguyễn Tuyến Võ Công Vinh