Danh sách lớp TĐH K2005:

Dương Quốc Bảo Trần Quý Dân Lê Đình Hiếu
Trần Thanh Huy Đào Hữu Luỹ Lê Quang Phú
Nguyễn Ngọc Quân Nguyễn Quang Tân Ngô Quang Thắng
Phạm Xuân Thuỳ