Danh sách lớp TCĐ16:

Võ Văn Anh Nguyễn Ba Trần Quý Ba
Kỹ Thuật Viên
Công ty Điện Lực Quảng Trị
Nguyễn Bê
Tr. Phòng HCTC
Công ty Điện Lực Quảng Nam
Âu Công Dũng
Phó trưởng phòng Kế hoạch
Công ty Điện Lực Đắk Lắk
Hồ Chiến Dũng
Hồ Việt Dũng
Kỹ Thuật Viên
Xí Nghiệp Cơ Điện -CTĐL 3
Lê Đình Dũng Thái Hồng Dũng
Phó trưởng phòng Quản lý công trình
Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung
Trương Quang Dũng
Phó Giám Đốc
Tr.Tâm Điều Độ HTĐ M.Trung
Trần Dũng Võ Ngọc Dũng
Đặng Bình Giang Trương Công Giới Phạm Ngọc Hải
Phòng Kinh Doanh
Công ty Điện Lực Quảng Nam
Lê Vũ Hiệp
Xí Nghiệp Đông Lạnh Sông Hương
Nguyễn Hoàng Hiếu
Cán bộ Kỹ Thuật
Công Ty XL Điện Đắk Lắk
Nguyễn Đức Hóa
Nguyễn Ai Hòa
Phó Quản Đốc Phân Xưởng
Nhà Máy A32 Không Quân
Trần Thuận Hoàng Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Phi Hùng Phan Văn Hùng Trương Kiểm
Nhân viên kinh doanh
Chi nhánh điện TP Tam Kỳ, Công ty Điện Lực Quảng Nam
Trương Tiểu Lâm
Đội Sữa Chữa
Công Ty Truyền Tải Điện 2
Nguyễn Văn Lạc
Chuyên Viên Phòng KH
BQL DA CCT Điện Miền Trung
Huỳnh Ngọc Linh
C.Nhánh KV2
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Thái Vĩnh Long
Kỹ Thuật Viên
Công ty Điện Lực Quảng Trị
Dương Quang Minh
Kỹ Thuật Viên
Công ty Điện Lực Quảng Nam
Huỳnh Ngọc Minh
Trương Hữu Nghĩa Trương Đăng Nguyên Nguyễn Nhàn
thiết kế
Tr.Tâm Thiết Kế Điện-CTĐL3
Lê Hưng Phú
Cán bộ Kỹ Thuật
Công Ty XL Điện Đắk Lắk
Bùi Văn Quảng
Phó Giám đốc Điện lực M’Drăk
Công ty Điện Lực Đắk Lắk
Nguyễn Quang Sang
Giám Đốc
Điện Lực Điện Bàn
Nguyễn Minh Sơn Trịnh Thái Sơn Mai Văn Tân
Vũ Quang Thạch Bùi Minh Thành Nguyễn Tự Thắng
Huỳnh Thế
NM T.Điện An Điềm
Công ty Điện Lực Quảng Nam
Nguyễn Văn Thế
Tổ Thí nghiệm điện
Công ty Điện Lực Đắk Lắk
Nguyễn Đức Thi
Tr.Phòng KH-VT
XN Vật Tư Vận Tải – CTĐL 3
Phan Minh Thiện
Tr. Tâm Thí nghiệm Điện-CTĐL3
Trần Văn Thiện Nguyễn Văn Thỏa
Ch. Viên Ph. Tổ Chức
Công ty Điện Lực Quảng Trị
Phạm Ngọc Thu Ngô Như Trà Nguyễn Trung
Huỳnh Công Trứ Nguyễn Ngọc Tuấn Huỳnh Văn Tùng
Trưởng Phòng
Ph. L. Động Và Dạy Nghề QN
Lê Thanh Tùng
Chuyên Viên Phòng KH
BQL DA CCT Điện Miền Trung
Lê Thanh Tùng