Danh sách lớp TCĐ15:

Trần Xuân Anh

Công Ty Truyền Tải Điện 2

Bùi Quốc Bình
Trưởng phòng
Công ty Lưới điện cao thế miền Trung
Nguyễn Long Chấn
N.Máy T.Điện An Điềm
Công ty Điện Lực Quảng Nam
Huỳnh Ngọc Cường Lê Thanh Dũng Nguyễn Đức Dũng A
Kỹ Thuật Viên
Công ty Điện Lực Quảng Trị
Nguyễn Đức Dũng B Phan Tiến Dũng Phan Kim Đồng
Bùi Văn Hà Hoàng Hà Hà Nguyễn Trọng Hà
Trần Ngọc Hoàng Mai Quốc Hội Nguyễn Ngọc Hùng
Trần Hưởng Lê Là Nguyễn Văn Lai
Nguyễn Đình Luân Nguyễn Văn Mẫn

Tr.Tâm Điều Độ HTĐ M.Trung

Phạm Thanh Minh
Võ Minh Phúc Đỗ Khắc Phú Bùi Văn Phương
C.Nhánh Thăng Bình
Công ty Điện Lực Quảng Nam
Võ Phúc Quỳnh Lê Văn Quý Đỗ Lam Sơn
Nguyễn Văn Sơn
Phó giám đốc Công ty Điện Lực
Công ty Điện Lực Liên Chiểu – Công ty Công ty Điện Lực Đà nẵng
Ngô Xuân Thu Cao Khả Thương
Phan Thanh Tri
Phó C.Nhánh Đại Lộc
Công ty Điện Lực Quảng Nam
Lê Quốc Tuấn Lê Văn Tuấn
Lê Viết Tuấn Nguyễn Tuấn Võ Văn Tựu
Đặng Hữu Vân
Phó phòng An toàn- Thanh tra – bảo vệ.
Xí nghiệp Điện cao thế miền Trung
Nguyễn Vinh
Phó C. Nhánh Thành Cổ
Công ty Điện Lực Quảng Trị