Danh sách lớp TCĐ12:

Ngô An
Điều Độ
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Trần Đình Dũng

NM Thủy Điện Trà My QN

Lâm Quang Hà
Đội Trưởng Điện Kế
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Trần Thị Bích Hà
Phòng Kỹ Thuật
Công ty Điện Lực Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Bích Hồng
Thí Nghiệm
Công ty Điện Lực Khánh Hoà
Lê Văn Huệ

Sở Công Nghiệp Qnam

Nguyễn Văn Hùng
Phòng Kỹ Thuật
itgphongphu.Ltd
Trần Minh Hùng
Khoa Điện
Trường C.Đẵng C.Nghệ ĐN
Trương Lê Hoài Khanh
Phòng Kỹ Thuật
Công ty Điện Lực Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Khánh

Trạm Bơm Điện Nam, Điện Bàn

Lê Văn Khoa
Phân Xưởng Điện
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Nguyễn Đình Lâm

Công ty Điện Lực Daklak

Trần Văn Lâm
Ban KT Chuyên Môn
Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung
Ngô Xuân Mai
QĐ  PX Cầu Đỏ
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Trần Văn Minh
Ban KT Chuyên Môn
Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung
Nguyễn Tiến Phong
Khoa KT Cơ sở
Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung
Huỳnh Văn Phượng
Trạm Điện Phù Mỹ
Công ty Điện Lực Bình Định
Thiều Rựa
Phòng Kỹ Thuật
Công ty Điện Lực Khánh Hoà
Lê Kim Sơn
P.Phòng Đào Tạo
Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung
Nguyễn Quang Sỹ
Trưởng phòng
Công ty viễn thông quốc tế(VTI)
Lê Tá
Nguyễn Quang Thanh
PX Cơ Điện
Công ty Điện Lực Khánh Hoà
Nguyễn Văn Thanh

Trường THKT Y Tế TW2 Đ.Nẵng

Dương Văn Thắng

Công ty Điện Lực Gia Lai

Trần Hữu Thọ
Ban Điện Nông Thôn
Công ty Điện Lực Khánh Hoà
Đỗ Trọng Toại
Ban KT Chuyên Môn
Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung
Nguyễn Đức Toại
Giám đốc
Điện lực Ba Tơ – Công ty Điện lực Quảng Ngãi.
Hà Văn Trọng
CV Đội nguồn
Công ty viễn thông quốc tế(VTI)
Trương Đình Trực
Trưởng Văn Phòng Đại Diện tại Đà nẵng
Công ty TNHH SCHINDLER Việt Nam
Tạ Ngọc Tuấn
P. Ban KTAT
Tổng Công ty ĐL miền Trung
Nguyễn Ngọc Vinh
P. Phòng Vật Tư
BQL DA CCT Điện Miền Trung
Đoàn Yên
Phòng Kỹ Thuật
Công ty Điện Lực Quảng Ngãi