Danh sách lớp TCĐ 9:

Tôn Thất Can
C.TY Tư Vấn TK Xây Dựng
Trần Văn Cả
Công ty Điện Lực Daklak
Đã mất
Nguyễn Tiến Dũng
Công ty Điện Lực Gia Lai
Nguyễn Xuân Hùng
Sở LĐ- TBXH Gia Lai
Trần Ngọc Hùng
Cty Vật tư Xây lắp Điện
Nguyễn Tiến Lượng
Công ty Điện Lực Gia Lai
C.Nhánh An Khê
Bùi Văn Nghiêm
NM TĐ Vĩnh Sơn – Sông Hinh
Quản Đốc
Hà Văn Phàn
Công ty Điện Lực Daklak
Giám đốc Điện lực Krông Păk
Nguyễn Viết Sinh
Cty Điện Gia Lai
Nguyễn Đăng Thành
Công An Tỉnh Gia Lai
Trưởng Phòng
Huỳnh Văn Thảo Đặng Ngọc Thông
Cty Vật Y tế Gia Lai
Đinh Văn Thương