Danh sách lớp TCĐ 8:

Lê Chở Tạ Hữu Chữ Đinh Cưu

Nhà Máy Nhựa ĐN PX Cơ Điện

Hoàng Tiến Dũng Văn Tiến Dũng Đặng Ngọc Đức

Công Ty Xây Lắp Điện Daklak

Phòng Kỹ Thuật

Ngô Văn Đức Phạm Nam Hải

Công ty Điện Lực Quảng Nam

Tr. C.Nhánh Thăng Bình

Trịnh Quang Hải

Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng

Điều Độ Viên

Ngô Văn Hoà

Công Ty Xây Lắp Điện Qnam

Giám đốc

Trần Đức Hội Hồ Văn Hồng
Lê Việt Hùng

Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung

Ban KT Chuyên Môn

Lê Duy Lai

Công ty Điện Lực Kon Tum

P.QĐ PX Kinh Doanh

Nguyễn Đức Lương

Nhà Máy A32 Sân Bay Đà Nẵng

Nguyễn Văn Mẫn

Công ty CP Cơ Điện Miền Trung

Trần Tam Mãn Nguyễn Thanh Minh
Nguyễn Đình Nghĩa

Công ty Điện Lực Quảng Nam

Tr. C.Nhánh Núi Thành

Phạm Tuấn Nghĩa

Trường Tr.Học G. Thông 5 ĐN

Giáo viên

Lương Thế Nhàn
Nguyễn Văn Phú

Công Ty Bia Huế

Nguyễn Sinh

Công ty Điện Lực Thừa Thiên-Huế

Chủ Tịch Công Đoàn

Trịnh Văn Sơn
Trần Thu Lê Minh Tiến

Công ty Điện Lực Khánh Hoà

P.Ban Điện Nông Thôn

Trương Duy Toản

Tr. Tâm Thí nghiệm Điện-CTĐL3

Hồ Đắc Trung Lê Đắc Trung

Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng

Phó phòng Kỹ thuật

Mai Anh Tuấn

Công ty Điện Lực Gia Lai

C.Nhánh Ajunpa

Nguyễn Xuân Tuyến Ngô Phú Việt

Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng