Danh sách lớp TCĐ 6:

Phạn Hữu An

Công Ty Xây Lắp Điện Daklak

Tr.P Kỹ Thuật Sản Xuất

Huỳnh Thiện Chí Phạm Anh Dũng

Công ty Điện Lực Quảng Nam

Tr.CNhánh Hội An

Võ Thanh Duy

Tỉnh Đội Quảng Ngãi

Phòng Hậu Cần

Nguyễn Thị Cúc Hoà

Công ty Điện Lực Quảng Nam

Đội Điện Kế

Trần Ngọc Huyền

XN Cơ Khí Giao Thông 5 Hoà Khánh

Phòng Kế Hoạch

Phạm Ngọc Lợi

Công ty Điện Lực Quảng Bình

P.QĐ PX Lưới

Phan Văn Mẫn

Ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ, ĐH Đà Nẵng

Giám Đốc

Nguyễn Văn Sảo

BQL DA CCT Điện Miền Trung

Phòng Đền Bù

Nguyễn Phương Sơn

n XN Cơ Khí Giao Thông 5 Hoà Khánh

Kế Toán Tổng Hợp

Nguyễn Hữu Thạch

Công ty Điện Lực Quảng Bình

Tr. Phòng Kinh Doanh

Đỗ Quang Thái

Trường Quân Chính QK5

Hoàng Công Thành

Công Ty Xây Lắp Điện 3

Phó Tổng Đội 10

Đào Xuân Tích

Công ty Điện Lực Thừa Thiên Huế

QĐ PX Xây lắp

Trương Tòng

Trường Cấp 1,2 Tam Kỳ QN

Lê Đình Triển

Công Ty Xây Lắp Điện Daklak

PhòngKinh Tế

Lã Phương Trung

Tr.Tâm Điều Độ HTĐ M.Trung

Điều Độ Viên

Nguyễn Phú Tuấn

Công ty Điện Lực Gia Lai

Nguyễn Hùng  Vân

Cam Ranh

Hoàng Trung Việt

Công ty Điện Lực Thừa Thiên Huế

P.Quản Đốc PX Xây Lắp