Danh sách lớp TCĐ 11:

Trần Đình Anh
Công ty Điện Lực Thừa Thiên-Huế
Nguyễn Tấn Ảnh
UBND Huyện Trà My
Chuyên Viên
Lê Thanh Chất
Bệnh Viện Đa Khoa Đà Nẵng
Huỳnh Văn Chèo
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
KTV Chi Nhánh KV3
Lê Trung Chính
Công Ty Truyền Tải Điện 2
P.Phòng Vật Tư
Phạm Tiến Dũng
Võ Tiến Dũng
Công ty Điện Lực Quảng Ngãi
Tổ Trưởng Điều Độ
Thân Nguyên Đằng
Công ty Điện Lực Thừa Thiên Huế
Tr.CNhánh An Lỗ
Lê Quang Hải
Công Ty Truyền Tải Điện 2
Phó Truyền Tải QN-ĐN
Nguyễn Hữu Hào
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Điều Độ
Thái Quốc Hùng
Nhà Máy Dệt Hữu Nghị Đ.Nẵng
Nguyễn Thanh Khải
Công ty Điện Lực Bình Định
Điều Độ
Nguyễn Hữu Khánh
Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung
Phó trưởng phòng Tổng hợp
Hoàng Thanh Khoái
Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung
Ban KT Cơ  Sở
Nguyễn Đình Lâm
Công ty Điện Lực Daklak
Dương Văn Minh
Công Ty Truyền Tải Điện 2
Đội Sữa Chữa
Lê Nam Nam
Cty XNK Thủy Sản M.Trung
Trần Anh Nghĩa
Công ty Điện Lực Bình Định
Giám Sát Điện Năng
Nguyễn Thế Phong
Công Ty Truyền Tải Điện 2
Trương Quyết
Nhà Nghỉ Công Đoàn QNĐN
Lý Sín
Nha Trang
Nguyễn Hữu Thiết
Truyền tải điện Quảng Trị – Công ty Truyền tải điện 2
Trưởng phòng kỹ thuật
Nguyễn Tiến
Tr.Tâm Điều Độ HTĐ M.Trung
Trịnh Anh Tú
Nguyễn Đức Tuyển
BQL DA CCT Điện Miền Trung
Ph. Phòng Kế Hoạch
Nguyễn Phước Vỹ