Danh sách lớp TCĐ 10:

Nguyễn Bán
Cty Điện Chiếu Sáng Đà Nẵng
Thái Bảo Hồ Hữu Cầu
Tr.Tâm Thiết Kế Điện-CTĐL3
PX Thiết Kế-Qui Hoạch
Hà Quốc Dũng
Cty Điện Chiếu Sáng Đà Nẵng
Nguyễn Ngọc Dũng Phan Đình Dũng
Trương Ngọc Dũng
Công Ty Truyền Tải Điện 2
Đội Trưởng Phước Sơn QNĐN
Nguyễn Hữu Duyên
Công ty Điện Lực Phú Yên
Điều Độ Viên
Nguyễn Văn Đỉnh
Công Ty Xây Lắp Điện Daklak
P.Quản Đốc PX
Nguyễn Đức
Cty Điện Chiếu Sáng Đà Nẵng
Huỳnh Xuân Hải Trần Quang Hùng
Lê Khánh
Cty Xây Lắp C.Trình G.Thông 2
Nguyễn Văn Liễu
Tr.Tâm Điều Độ HTĐ M.Trung
Hoàng Văn Lộc
Phạm Hữu Lợi Nguyễn Tam Luật Nguyễn Thái Luyện
Trần Vĩnh Lý
Trường C.Đẵng C.Nghệ ĐN
PCN Khoa Điện
Lê Mao Hồ Tấn Nhị
Công Ty Xây Lắp Điện ĐN
Đội Trưởng
Trần Hữu Quảng Lê Hùng Sơn
Công ty Điện Lực Thừa Thiên-Huế
Điều Độ
Lương Công Sơn
Công ty Điện Lực Daklak
Phó Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự
Phạm Sơn
Công Ty Truyền Tải Điện 2
Đội Sữa Chữa
Lương Tam
Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung
Ban KT Chuyên Môn
Man Ngọc Thiết
Cty Xây Lắp Điện Bình Định
P.Phòng Kỹ Thuật
Huỳnh Thược Phan Minh Tích Đoàn Ngọc Tiến
Cty Công Nghiệp Hoá Chất ĐN
Trương Duy Toản
Tr. Tâm Thí nghiệm Điện-CTĐL3
Đặng Xuân Tuấn Hoàng Tuấn
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Đội Thí Nghiệm
Nguyễn Viết Vĩnh