Danh sách lớp TCĐ18:

Phan Văn Dũng
Giám đốc Điện lực Krông Bông
Công ty Điện lực Dăk Lăk
Nguyễn Đức Hiếu
Phó Giám Đốc
Điện lực Điện Bàn-Công ty Điện lực Quảng Nam
Hoàng Đăng Nam
Trưởng phòng Điều Độ
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Nguyễn Trường Khẩn
Chánh văn phòng
Công ty Điện lực Quảng Bình
Nguyễn Văn Sỹ
Phó Giám đốc Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột
Công ty Điện lực Dăk Lăk
Trần Vĩnh Tú
Đội trưởng Đội truyền tải điện Vĩnh Linh
Truyền tải điện Quảng Trị – Công ty Truyền tải điện 2
Đặng Xuân Vũ

Công ty Điện lực Dăk Lăk