Danh sách lớp TCĐ17:

Nguyễn Tuấn Anh
Phòng Tổ Chức
Cty Truyền Tải Điện 2
Cao Ân Lữ Xuân Ấn
Đặng Ngọc Bảo Nguyễn Hữu Bắc

Công ty Điện Lực Quảng Bình

Lê Văn Bình
Trần Quốc Chí Nguyễn Văn Chinh
Phó Giám Đốc
CNĐ CAO THẾ QUẢNG TRỊ
Lê Thanh Chương
Chuyên viên phòng Quản lý Đầu tư
Công ty Điện Lực Daklak
Trần Trọng Dõng Nguyễn Tiến Dũng
Kỹ Thuật Viên
Công Ty VL-XD Long Thọ
Phan Tiến Dũng
Đinh Bá Đạt Nguyễn Văn Định
Trưởng phòng Kế hoạch – Vật Tư
Chi nhánh điện cao thế Thừa Thiên Huế
Hà Nguyên Đoạt
Đặng Xuân Đức
Phân Xưỡng Lưới  Điện
Công ty Điện Lực Quảng Trị
Nguyễn Thanh Hai Phạm Ngọc Hải

Tr. Tâm Thí nghiệm Điện-CTĐL3

Nguyễn Hồng Hào
Điều Độ Viên
Công ty Điện Lực Quảng Bình
Trần Bá Hằng Trần Hiền
Giám sát điện năng
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Nguyễn Đắc Hiệp
PX Thủy Điện
Công ty Điện Lực Daklak
Đặng Công Hồng Đinh Mạnh Hùng
Phan Công Hùng
Đội Sữa Chữa
Công Ty Truyền Tải Điện 2
Tôn Thất Hùng
Kỹ Thuật Viên
Công ty Điện Lực Thừa Thiên-Huế
Lê Quang Lâm
Đội Điện Kế
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Đoàn Ngọc Lân

Công ty Điện Lực Quảng Bình

Trần Đình Lãnh Trần Đình Lành
P.Xưởng Cầu Đỏ
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Nguyễn Thị Phương Lê Trần Văn Liêm Nguyễn Ngọc Lĩnh
Đỗ Ngọc Lư Nguyễn Phong Lưu Lê Thị Phương Mai
Chuyên viên
Công ty Lưới điện cao thế miền Trung
Nguyễn Công Nam

Công ty Điện Lực Quảng Bình

Nguyễn Thanh Nam Nguyễn Văn Nam
Sử Văn Nam Trần Hoài Nam Võ Văn Ngà
Võ Thanh Phi Mai Đình Phong
Chuyên viên Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột
Công ty Điện Lực Daklak
Nguyễn Thiện Phúc
Chuyên viên Phòng HCTH
Trường Đại Học Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
Lý Đức Phước
QĐ . PX Phát Điện
Công ty Điện Lực Quảng Trị
Nguyễn Quân Trần Công Quân
Nguyễn Đức Quang
Đội Điện Kế
Công ty Điện Lực Quảng Nam
Nguyễn Quảng
Phân Xưởng Lưới
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Nguyễn Văn Quảng
Nguyễn Ngọc Quí
Cán bộ phòng Kỹ Thuật
Công ty Điện Lực Thừa Thiên-Huế
Phan Văn Sáu Hoàng Chiến Sinh
Giám đốc
Chi nhánh điện cao thế Thừa Thiên Huế
Nguyễn Văn Sĩ
Phó Giám đốc
Điện Lực CưMgar – Công ty Điện Lực Đaklak
Nguyễn Văn Sĩ
Chuyên viên Điện lực Krông Păk
Công ty Điện Lực Đaklak
Phan Thanh Sơn
Điều Độ Viên
Công ty Điện Lực Daklak
Nguyễn Minh Tâm Ngô Đình Thanh Võ Quốc Thanh
Lê Văn Thành
Nhân viên phòng kỹ thuật
Công Ty XL Điện Đăklăc
Phạm Văn Thành Nguyễn Hữu Thăng
Điều Độ Viên
Công ty Điện Lực Quảng Trị
Nguyễn Trọng Thắng Trần Quyết Thắng Nguyễn Văn Thiệp
CV Ban TTBV
Tổng Công ty ĐL miền Trung
Phan Công Thọ Đoàn Thanh Trung
Phân Xưỡng Lưới  Điện
Công ty Điện Lực Quảng Trị
Võ Trung
Lê Anh Tuấn Lê Nhất Tuấn

Công ty Điện Lực Thừa Thiên-Huế

Nguyễn Quang Tuấn
Phân Xưởng Điện
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Phạm Anh Tuấn Nguyễn Quang Tuệ
Kỹ Thuật Viên
XN Cơ Điện – CTĐL 3
Lê Cảnh Viễn
Tổ Trưởng SX
Công ty Điện Lực Tthiên-Huế
Nhuyễn Quang Vũ Lê Phước Xinh

Nhà máy thủy điện Sêkaman 3, Lào

Lê Xuân Bình
C.Nhánh KV3
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Nguyễn Hữu Đông
P.Xưởng Cầu Đỏ
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Dương Mạnh Hùng

Công ty Điện Lực Thừa Thiên Huế

Lê Văn Phú

Sữa chữa điện tử Huế

Đỗ Phùng Quang
Phân Xưởng Lưới
Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Nguyễn Văn Quang
Đội Điện Kế
Công ty Điện Lực Quảng Nam
Đoàn Đức Song

Công Ty Truyền Tải Điện 3

Huỳnh Dũng Tiến
Phòng Kỹ Thuật
BQL DA CCT Điện Miền Trung
Nguyễn Văn Quang Đoàn Đức Song
Huỳnh Dũng Tiến