Danh sách lớp KTĐ K33 Nha Trang:

Nguyễn Hoàng Thiên Ca Nguyễn Quốc Hưng Trần Viết Thành
Hoàng Thanh Cầm Tạ Quang Khánh Nguyễn Thị Phương Thúy
Phan Nam Chung Nguyễn Đình Khoa Phạm Minh Trọng
Trần Nam Dũng Đào Minh Kính Lê Hữu Trường
Lê Đình Đoàn Bùi Hoàng Lâm Lê Văn Trường
Trần Việt Hà Lê Việt Linh Cao Thành Tuấn
Lê Hàng Hải Đinh Thanh  Minh Võ Ngọc Tuấn
Lê Xuân Hải Nguyễn Ngọc Minh Nguyễn Quốc Tuyến
Nguyễn Thanh Hải Lê Văn Lâm Phú Hòang Ngọc Tú
Nguyễn Minh Hiếu Trần Anh Quốc Diệp Thế Vinh
Trần Thị Khánh Hoàng Trần Đức Sông Hà Thanh Vinh
Nguyễn Văn Hùng Trần Minh Sơn Trần Tuấn Vĩnh
Lê Nguyễn Quốc Huy Duy Mạnh Tân