Danh sách lớp K36 ĐN:

Phan Thanh Bình Lê Ngọc Duy Võ Trường Giang
Mai Xuân Hùng Dương Hoàng Khoa Nguyễn Đăng Lâm
Lê Tự Mạnh Nguyễn Như Khoa Nam Nguyễn Hoàng Nhân
Phoupaserth Hommachan Ngô Thị Quân Phan Ngọc Quang
Dương Văn Sơn Trần Hoàng  Sơn Nguyễn Thị Thanh Tâm
Lê Văn Tân Trần Xuân Thịnh Phan Phụng Thôi
Nguyễn Anh Tú Lê Thanh Tuấn Huỳnh Ngọc Tuyến
Nguyễn Quốc Việt Trần Tiến Vũ