Danh sách lớp K34-ĐN2:

Ngô Minh Đoàn
CV Kế hoạch PC
Nguyễn Long
PTP Kỹ Thuật PC
Lê Hoàng Phước
CV Kỹ Thuật PC
Phan Minh Tuấn
Điều Độ Viên PC
Đoàn Lê Phước Sơn
Điều Độ Viên PC
Hà Trương Nguyên Hùng
CV Kỹ Thuật PC
Hồ Nghĩa
TP Kỹ Thuật PC
Lê Xuân Nguyên Ánh
PT.P Kỹ Thuật ĐL Nam Đông
Doãn Hữu Hiếu
PT. P Kỹ Thuật ĐL Phú Vang
Nguyễn Thanh Minh
TP Kinh Doanh PC
Phan Chí Lợi
PGĐPT ĐL Quảng Điền
Lê Đức Hoàng Vũ
PT.P Kỹ Thuật  ĐL Quảng Điền
Phạm Như Vĩnh Tiến
PGĐ ĐL  Nam Sông Hương
Nguyễn Vũ Trung
CV Tổ Chức PC
Thân Nguyên Khánh Lộc
PT. P Kỹ Thuật   ĐL Phong Điền
Trần Văn Tiếng
TP Kinh Doanh  ĐL Hương Trà
Nguyễn Mạnh Hùng
PGĐ ĐL Phú Lộc