Danh sách lớp K33LĐ:

Phan Ngọc Ánh Phan Phạm Phú Quốc Bảo Nguyễn Văn Cảnh
Nguyễn Chín Nguyễn Hữu Có Hồ Sĩ Huệ
Nguyễn Xuân Huy Lương Thế Khang Phạm Trung Kiên
Nguyễn Hà Lâm Đỗ Minh Lộc Lê Văn Luận
Phạm Sỹ Nguyên Nguyễn Phạm Hiếu Nhân Nguyễn Thành Nhân
Nguyễn Bá Phong Phạm Hồng Quảng Nguyễn Thế Tài
Võ Huy Tâm Lê Xuân Tấn Thái Vĩnh Thạch
Lý Bùi Quốc Thái Nguyễn Nhật Tín Nguyễn Thị Hương Trang
Văn Thiên Triều Nguyễn Đình Trung Võ Nguyên Trưởng
Phan Minh Tú Nguyễn Đăng Tuấn Nguyễn Anh Tuấn
Trương Huy Tường