Danh sách lớp TDH K31 Đà Nẵng:

Lê Quốc Bảo Đặng Hồng Quân Nguyễn Công Vũ
Trương Quốc Trung Phan Trường Giang Phạm Văn Vương
Nguyễn Xuân Chung Lê Xuân Châu Nguyễn Hữu Như Danh
Lê Phú Hòa Hoàng Minh Tuấn Huỳnh Công Phong
Lê Thị Thúy Hằng Nguyễn Xuân Đạt Phạm Hữu Trí
Trương Quang Sanh Huỳnh Ngọc Mai Huỳnh Quang Thịnh
Trần Quang Vinh Trần Phú Quý Nguyễn Văn Độ
Nguyễn Trí Quang Nguyễn Anh Tuấn Lê Vĩnh Thắng