Danh sách lớp HTĐ 3-2011 (K23):

Lê Thanh Dũng
Giảng viên trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung
Nguyễn Thị Mỹ Na
Trường Cao đẳng nghề Nha Trang
Nguyễn Minh Trí
Chuyên viên PKH-KT Điện lực Cẩm Lệ – Đà Nẵng
Phan Thị Xuân Diệu
Giảng viên trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung
Lê Văn Ngân
QĐPX Rơle – Tự động Công ty TNHH MTV TNĐ miền Trung
Nguyễn Sĩ Trí
Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
Nguyễn Thanh Trùng Dương
Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát điện 3
Trương Thế Nhân
Chuyên viên PKT Công ty Lưới điện cao thế miền Trung
Lê Hữu Văn
Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm – Công ty Lưới điện cao thế miền Trung
Hồ Trọng Dứt
Xí nghiệp Sửa chữa – Thí nghiệm – Công ty Lưới điện cao thế miền Trung
Lê Thanh Quang
BQL các Dự án đầu tư CSHT ưu tiên ĐN
Nguyễn Thanh Ân
TB Thị trường điện Công ty CP Thủy Điện Sông Côn
Trần Thành Đô
Trạm biến áp 220kV Sông Tranh 2 – Công ty Truyền tải điện 2
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Công ty CP Xây dựng & Kinh doanh địa ốc Hòa Bình
Nguyễn Hoàng Nhật
Chuyên viên Điện lực Liên Chiểu – Đà Nẵng
Võ Triết Giang
Trường Cao đẳng nghề Nha Trang
Nguyễn Quốc Thái
Công ty CP Thủy điện A Vương
Lê Thanh Dụ
Giám đốc Trung tâm dạy nghề Krông Pa – Gia Lai
Nguyễn Văn Hưng
Công ty Truyền tải điện 2
Nguyễn Hải Thắng
Chuyên viên Điện lực Liên Chiểu – Đà Nẵng
Nguyễn Mẫn
Giảng viên Trường TCN Quảng Trị
Tạ Thị Lài
Giảng viên Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
Trương Minh Tú
Chuyên viên Điện lực Liên Chiểu – Đà Nẵng
Phan Hiền Trí
Phó Giám đốc Điện lực Hải Châu – Đà Nẵng
Nguyễn Thanh Minh
Trường Cao đẳng nghề Gia Lai