Danh sách lớp HTĐ K21 Quy Nhơn:

Võ Văn Bút Đặng Như Hải Nguyễn Thành Phương
Nguyễn Hữu Chung Thân Trọng Thanh Hải Trịnh Văn Thành
Bùi Đức Dũng Phan Văn Hạnh Võ Văn Tiệm
Phạm Minh Đông Nguyễn Thị Thu Hằng Lê Minh Trung
Phùng Duy Đông Nguyễn Văn Hiếu Huỳnh Ngọc Việt
Đoàn Hoàng Giang Lê Thanh Nhất