Danh sách lớp HTĐ 8-2012 (K26):

Nguyễn Xuân Đức Lê Xuân Dũng Trần Văn Dũng
Dương Mạnh Hùng Trần Văn Hiền Hà Như Phương
Trần Ngọc Phước Lê Hoài Sơn Bùi Văn Thuận
Lê Vĩnh Toàn Nguyễn Thị Thu Trang Phạm Hùng Trinh