Danh sách lớp HTĐ 2008:

Nguyễn Tất Chiến Nguyễn Thị Hồng Điệp Hoàng Minh Hiếu
Nguyễn Hữu Hoàng Võ Anh Hùng Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Hữu Quỳnh Kha Phùng Đình Khanh Phạm Văn Kiên
Bùi Văn Lía Phạm Hoàng Linh Hồ Văn Minh
Trần Phương Nam Vũ Hoài Nam Nguyễn Văn Ngà
Phan Thị Hồng Phượng Trần Bảo Quốc Kiều Phước Sen
Trần Ngọc Sơn Dương Thị Phương Thảo Nguyễn Tiến Thịnh
Nguyễn Thị Hoàng Thu Nguyễn Mạnh Thường Trịnh Nhất Tiến
Nguyễn Thị Khánh Tình Mai Đức Trí Phan Văn Tuấn
Nguyễn Bá Tý Nguyễn Anh Văn Lê Công Vũ
Nguyễn Văn Vỹ