Danh sách lớp HTĐ 2003:

Phan Thái Bình
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Công ty Điện Lực MIỀN TRUNG
Trưởng phòng Tổng hợp
Nguyễn Đình Doãn
Công Ty Mua Bán Điện
Giám Đốc
Nguyễn Duy Dũng
Truyền tải điện Quảng Ngãi
Giám đốc
Nguyễn Lê Định
Công ty truyền tải điện 2
Nguyễn Hải Đức
Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa
Trưởng phòng Kỹ Thuật Công ty
Trần Ngọc Hải
Trường Cao đẳng Điện Lực Miền Trung
Giảng Viên
Cao Sơn Hải
Công ty Điện Lực Quảng Bình
Quản đốc Phân xưởng TN-VH
Phạm Ngọc Hoài
Điện lực Đồng Hới thuộc Công ty Điện lực Quảng Bình
Phó Giám đốc
Võ Đức Hoàng
Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Trung
Phó Giám đốc
Lê Hữu Hùng
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) – EVN
Phó Trưởng Ban Kỹ thuật – NPT – EVN
Huỳnh Văn Kỳ
Ban Quản trị Thiết bị Đại học Đà Nẵng
Phó trưởng ban
Nguyễn Thanh Lâm
Công Ty Cổ Phần Điện Lực Khánh Hòa
Ủy viên HĐQT – Tổng Giám Đốc
Nguyễn Long
Truyền tải điện Quảng Bình
Trưởng phòng Kỹ thuật
Trần Công Nhựt
Chi nhánh điện cao thế Quảng Nam Đà Nẵng
Giám đốc chi nhánh
Lê Quốc Thắng
Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia
Phó Ban Đầu tư xây dựng
Nguyễn Xuân Thuỷ
Ban Quản lý Dự án Năng lượng nông thôn
Trưởng phòng
Nguyễn Minh Trí
Công ty Schneider
Lê Quang Trường
Công ty Điện Lực Gia Lai
Trưởng phòng điều độ