Danh sách lớp HTĐ 2001:

Ngô Văn  Bá
Công ty TNHHMTV Điện Lực Đà nẵng
Tr. Phòng kỹ thuật
Nguyễn Xuân Bản
Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung
Hiệu trưởng
Nguyễn Hữu Đức
Công ty Điện lực Bình Định
Bùi Minh Hải
Công ty Điện Lực Quảng Trị
Phó giám đốc
Võ Văn Hòa Phạm Ngọc Huấn
Công ty Điện lực Quảng Ngãi
Trần Văn Khoa
Công ty Điện Lực Phú Yên
Giám đốc
Dương Văn Lý Lê Tất Minh
Công ty lưới điện cao thế Miền Trung
Nguyễn Lương Mính
Công ty CP Đầu tư Điện Lực 3
Tổng Giám đốc
Nguyễn Minh Ngọc
Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung
Phó Phòng Vận hành HTĐ
Phạm Minh Nhựt
Công ty Tư vấn Xây dựng điện Miền Trung
Trưởng Phòng Kỹ thuật
Huỳnh Thanh Tịnh
Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung
Trưởng khoa
Trần Minh Tuấn
Công ty TNHHMTV Điện Lực Đà nẵng
Nguyễn Anh Tuyên
Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung
Trưởng phòng HCTH
Nguyễn Thành
Tổng Công ty ĐL miền Trung
Phó Tổng Giám đốc